top of page

מה

תערוכת הולנד

בעיצוב

ותערוכת מחנות בעיצוב

איפה

בית לוחמי הגיטאות

ביצוע והקמה של שתי תערוכות קבע גדולות במוזיאון בית לוחמי הגיטאות. החל מטיפול בחלל האדריכלי - רצפה וקירות ועד אחרון הפריטים המוצגים. תערוכה אחת עסקה ביהודי הולנד והתערוכה השניה במחנות הריכוז וההשמדה.

מתי

מאז 2006

bottom of page