top of page

מה

תצוגת המוזאון

עיצוב אורי אברמסון

איפה

כפר גלעדי

מתי

מאז 2008

ביצוע והקמה של כל התצוגות במוזיאון, על כל מרכיביה. בניית גבס, אלמנטים ייחודיים מפלדה ומעץ. הצבת פסלים ןייצור והדפסה של כל טיפוסי השילוט שנדרשו בפנים ומחוץ למבנה המוזיאון.

bottom of page