בית השומר 1
בית השומר 1

בית השומר הנצחה
בית השומר הנצחה

בית השומר (4)
בית השומר (4)

בית השומר 1
בית השומר 1

1/3

מה

תצוגת המוזאון

עיצוב אורי אברמסון

איפה

כפר גלעדי

מתי

מאז 2008

ביצוע והקמה של כל התצוגות במוזיאון, על כל מרכיביה. בניית גבס, אלמנטים ייחודיים מפלדה ומעץ. הצבת פסלים ןייצור והדפסה של כל טיפוסי השילוט שנדרשו בפנים ומחוץ למבנה המוזיאון.