shvill3
shvill3

shvill1
shvill1

shvill2
shvill2

shvill3
shvill3

1/3

מה

שילוט, מעקות

עיצוב אורי אברמסון 

איפה

הר הרצל, ירושלים

מתי

מאז 2007

לוחות פלדה חשופה, לוחות תוכן צבועים ומודפסים בדפוס רשת. הצבה לאורך שביל מחבר בין הר הרצל ליד ושם. הפרוייקט כלל גם התקנת מעקות לאורך השביל וגרמי המדרגות