top of page

מה

שילוט, מעקות

עיצוב אורי אברמסון 

איפה

הר הרצל, ירושלים

מתי

מאז 2007

לוחות פלדה חשופה, לוחות תוכן צבועים ומודפסים בדפוס רשת. הצבה לאורך שביל מחבר בין הר הרצל ליד ושם. הפרוייקט כלל גם התקנת מעקות לאורך השביל וגרמי המדרגות

bottom of page