שלט רכבת_edited
שלט רכבת_edited

שלט רכבת
שלט רכבת

רכבת העמק  כפר ברוך בלילה
רכבת העמק כפר ברוך בלילה

שלט רכבת_edited
שלט רכבת_edited

1/4

מה

עיצוב ותכנון שילוט אזכור הסטורי

איפה

תחנות רכבת העמק

מתי

מאז 2015

עיצוב ותכנון של שילוט איזכור הסטורי בתחנות רכבת העמק. העיצוב כלל תחקיר הססורי ושימוש בנתונים ודימויים מארכיונים. ההמחשה הודפסה בששה צבעים על גבי לוחות אלומיניום שהותקנו על מבנה ליצירת חזית גלית שמתכתבת עם תנועת הרכבת. העיצוב כלל את כל השפה הגרפית כולל עיצוב הלוגו. המפות ועיבודי התמונה לכדי סגנון ייחודי.