top of page

מה

עיצוב ותכנון שילוט אזכור הסטורי

איפה

תחנות רכבת העמק

מתי

מאז 2015

עיצוב ותכנון של שילוט איזכור הסטורי בתחנות רכבת העמק. העיצוב כלל תחקיר הססורי ושימוש בנתונים ודימויים מארכיונים. ההמחשה הודפסה בששה צבעים על גבי לוחות אלומיניום שהותקנו על מבנה ליצירת חזית גלית שמתכתבת עם תנועת הרכבת. העיצוב כלל את כל השפה הגרפית כולל עיצוב הלוגו. המפות ועיבודי התמונה לכדי סגנון ייחודי.

bottom of page