top of page

מה

שילוט 

איפה

תל אביב

מתי

מאז 2015

עיצוב: קובי לוי. ביצוע מערכת שילוט כוללת למתחם שרונה. שלטי טוטם, שלטי מבנים ועסקים ושילוט רחובות.

עיצוב: חופים. שלטי טוטם למיפוי עסקים ואתרים במתחם שכללו פתרונות להצבת ברושורים בתנאי חוץ.

נמל - עיצוב קובי לוי. שלטי טוטם מאלומיניום צבוע ומודפס בדפוס רשת

שילוט אירויזיון - שלטי הכוונה ברחבי העיר

שילוט גנים ציבוריים - עיצוב גבעתי מעצבים, שלט טוטם מלוחות אלומיניום צבוע בחיתוך צורני

שילוט בתל אביב

שרונה, נמל, רחבי העיר

bottom of page