top of page

מה

שילוט מבנה והכוונות

איפה

אוניברסיטת חיפה

מתי

מאז 2019

עיצוב ותכנון: חופים, דנית גלר, מערכת שילוט פנים למבנה בן 7 קומות של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בקמפוס אוניברסיטת חיפה. שפת השילוט התכתבה עם השפה האדריכלית של המבנה בצבעוניות ובחומריות לכדי יצירת אחדות חזותית.

bottom of page