top of page

מה

שילוט בעיצוב סטודיו אבידני

איפה

ירושלים

מתי

מאז 2015

לוחות אבן צרובים וצבועים. אחוזים ברגלי ברזל צבועות ויוצרים שילוט המחשה בגן הבונים לרגלי חומות העיר העתיקה של ירושלים. הגרפיקה המורכבת על שלל פרטיה הקטנים נצרבה באבן על ידי שימוש בחומצה. 

bottom of page