גן בוני ירושלים
גן בוני ירושלים

גן בוני ירושלים -תורמים
גן בוני ירושלים -תורמים

גן בוני ירושלים- תורמים
גן בוני ירושלים- תורמים

גן בוני ירושלים
גן בוני ירושלים

1/5

מה

שילוט בעיצוב סטודיו אבידני

איפה

ירושלים

מתי

מאז 2015

לוחות אבן צרובים וצבועים. אחוזים ברגלי ברזל צבועות ויוצרים שילוט המחשה בגן הבונים לרגלי חומות העיר העתיקה של ירושלים. הגרפיקה המורכבת על שלל פרטיה הקטנים נצרבה באבן על ידי שימוש בחומצה.