top of page

מה

שילוט בעיצוב חופים

איפה

המכתש הקון

מתי

מאז 2015

שילוט לאורך נתיב הפוספטים בואכה המכתש הקטן. במקום תוכננו והוצבו לוחות פלדה חשופה ועליהם הצמדנו לוחות ברזל מגולוון וצבוע שהודפסו בדפוס רשת. שילוט המחשה לתהליכים ותופעות גיאולוגיות שנחשפות לאורך הדרך. תכנון השביל ושיקום האזור המופר שסביבו נעשה על ידי אדר׳ מאיה שפיר

bottom of page