top of page

מה

שילוט 

איפה

ירושלים

מתי

מאז 2015

עיצוב: סטודיו אבידני. ביצוע מערכת שילוט לפארק המסילה שכללה ספסלי הישענות עם טקסט חתוך בלייזר, שלטי עמוד מתעגלים שחייבו פיתוח פתרונות ייצור והדפסה בדפוס רשת על גבי לוחות מעוגלים. שלטי דגל והכוונה בהתזת חול על גבי אבני מדרכה מקומיות..

bottom of page