top of page

מה

שילוט 

איפה

מנצרת לכינרת

מתי

מאז 2015

פרוייקט ייחודי של יצירת שביל הליכה בעקבותיו של ישו המקשר בין נצרת לכפר נחום שלחוף הכינרת. סגנון השילוט המיוחד הצריך פתרונות לייצור רוג׳ום (מבנה דמוי מגדל) מסלעי בזלת שחוררו בבית המלאכה והושחלו בשטח בזמן ההצבה על גבי עמוד נושא. הגרפיקה בוצעה בהתזות חול וצביעה וכן על גבי חלקי אמייל שהודפסו וייוצרו בבית המלאכה.

bottom of page