top of page

מה

שילוט מיוחד

איפה

אתרי טבע ונוף

מתי

מאז 2002

באתרים רבים מתוכננות המחשות מורכבות וייחודיות המחייבות פתרונות ייצור תוך שימוש בשלל פרקטיקות וחומרים ש״חופים״ חזקה בלספק. כאן תוכלו להתרשם מאלמנטים שונים שעוצבו על ידי מעצבים שונים ובוצעו על ידינו. שליטה בעבודה באבן, זכוכית, ברזל, הדפסת רשת קרמית ועוד

bottom of page