top of page

מה

תערוכות

עיצוב: מבטים

איפה

אשדות יעקב מאוחד

מתי

מאז 2015

חללי תצוגה במבנה שהוקדש לזכרו של איל שמעוני - חלל מלחמת לבנון הראשונה, הכולל בנוסף למתקני ספורט ובריכות לשיקום, תצוגה שעוסקת בתיעוד הסטורי של כל המערכות של ישראל בגבול הלבנון, כולל שמות כל הנופלים והנפגעים בפעולות האיבה והטרור. לוחות פלדה חשופה, תאורה, דפוס רשת, לוחות זכוכית עם התזת חול צורנית לעומק, נגרות, שיבוץ מערכת אינטראקטיבית ומסכים

bottom of page