top of page
Search
  • דנית גלר

תכנון ועיצוב מערכת שילוט לאתר

Updated: Mar 29, 2020

תהליך התכנון מתחיל מלמידה והבנה ראשונית של האתר, הפרוגרמה שגובשה כבסיס מידע אותו נדרש להמחיש ולהנגיש. גיבוש התפיסה נעשה בשיתוף עם אוצר הפרוייקט ואדריכלי האתר. הנסיון לייצר מענה מתאים וייחודי שיהיה אופייני ואינגרלי לשפה האדריכלית והנופית הקיימת. ניקח לדוגמה את פארק הוד השרון. פארק טבע עירוני שהוקם ב2018. הפארק תוכנן על ידי לוטן אדריכלים והתאפיין בשימוש בלוחות במבוק ממוחזר דמוי עץ. במרפסות התצפית חיפוי הקירות נעשה במרווחים ועוביים משתנים של הלוחות, מה שהוסיף עניין ודינמיות אליה רציתי להתחבר, גם חומרית וגם צורנית בבסיס המבני של השלטים. העיצוב כלל בנוסף את כל מרכיבי השפה הגרפית, לוגו, מיפוי, טקסט,פיקטוגרמות, דימויים ואיורים


למעלה ניתן לראות את מערכת השילוט העקרונית על טיפוסיה השונים. מבט מקרוב יאפשר לראות את פרטי העיצוב הגרפי. לדוגמה, בהמשך, חלק מסדרת שלטים על גשר התצפית המרכזי שמציגים עופות מים שונים בזיקתם לאגם. האיור נעשה במחשב ומדגיש את הגרפיות של הגישה.

כאן ניתן לראות את כל עופות המים שצוירו לפרוייקטמפת האתר כפי שמופיעה בשילוט ובמוצרים משלימים


מה שניתן להדגים כאן זה המענה ההוליסטי שאנו מסוגלים לתת ללקוח. במקרה של פארק הוד השרון אוצרות התוכן נעשתה על ידי יעקב שקולניק. בכל פרויקט מתגבש צוות וקבלת ההחלטות והכיוון עד לביצוע נעשית במשותף.


171 views0 comments

Comments


bottom of page